Pla d'ús Públic

El Turó de Montcada és un lloc emblemàtic del municipi de Montcada i Reixac, amb una llarga història des de temps immemorables, s'ha vist modificat de forma intensiva des de principis del segle XX per l'extracció de recursos geològics per a la fabricació de ciment, reduint-se la seva cota fins als 274 metres en l'actualitat.

La seva importància com a lloc patrimonial rellevant és evident per les troballes de restes prehistòriques, també de restes de l'època dels ibers, i per l'existència de documents que ho citen des de l'any 986, amb el nom de "Montecatano", doncs va ser en aquella època un enclavament estratègic per al control d'entrada a Barcelona, la possessió de la qual va ostentar durant segles la destacada família dels Montcada.


Per tot això, l'emplaçament del Turó sempre ha gaudit d'una ubicació geoestratègic i ja des de l'antiguitat va ser humanitzat en diferents períodes històrics, com testifiquen les restes trobades en coves i antics assentaments d'abans de la romanització. Després en el medioevo un gran castell va regentar i va organitzar el territori des d'aquest emblemàtic Turó.

Primer la guerra de successió i les seves conseqüències posteriors, després la guerra napoleònica i, finalment, la indústria del ciment, han canviat i modelat el seu superfície, deteriorat els seus assentaments i construccions, fins a donar-li el perfil que actualment té.

Practicament la totalitat del Turó és propietat de l'empresa LAFARGE que té la concessió minera número 3.911, atorgada per la Direcció general de Mines en data 22 d'octubre de 1992, per a l'explotació dels recursos calcàries i pissarres de la Secció C (43 hectàrees), avui en fase de restauració. cal assenyalar que LAFARGE, de forma voluntària, va limitar si àrea extractiva a l'àrea de calcàries consentint com a estat final a l'acordat en Comissió de Govern de l'Ajuntament de Montcada i Reixac en 1996.

 

Mitjançant el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, s'aprova la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i que inclou les 88,61 hectàrees del Turó de Montcada.

L'objectiu principal que es planteja LAFARGE com a propietari d'aquest lloc emblemàtic és restaurar aquest espai biofísic, ordenar els seus usos i posar en valor aquest territori per contribuir a la divulgació dels valors naturals del Turó de Montcada, alhora d'oferir al ciutadà la possibilitat de gaudir del territori amb una actitud responsable.

Objectius

El Pla Estratègic i de Gestió té l'objectiu d'ordenar l'espai i posar en valor el seu patrimoni històric, etnogràfic i natural per al solaç, ús i gaudi dels ciutadans. Per complir aquest objectiu contempla el disseny, la creació i gestió de petits equipaments integrats en el paisatge i mimetitzats en les comunitats vegetals que s'estableixen en el mateix, respectant la fauna associada i garantint els processos ecològics de les seves poblacions autòctones.

Els objectius i actuacions proposades són les següents:

*Garantir la conservació, la recuperació i millora dels hàbitat, de les espècies i els elements d'interès de la biodiversitat i del patrimoni.

*Divulgar els valors patrimonials, naturals i paisatgístics del Turó.

*Millorar i garantir la connectivitat ecològica i funcional del Turó.

*Establir un model de Gestió a través de l'Acord de Custòdia.