Consells

*Informar-se de la meteorologia prevista.

 

*Roba i calçat còmode.

 

*Evitar omplir molt la motxilla i portar-la ben ajustada.

 

*Estudiar la ruta a seguir.

 

*Evitar anar sol, i si és així, informar a algú de la ruta a seguir i l'hora prevista d'arribada.

 

*Quan anem en grup no abandonar-lo.

 

*Prendre punts de referència per evitar perdre's.

 

*En rutes llargues portar l'aigua necessària i aliments energètics.

 


Durant la marxa

*No recollir espècies de flora, fauna o minerals.

 

*Evitar fer sorolls innecessaris que puguin molestar a la fauna.

 

*No llençar deixalles.

 

*No encendre foc.

 

 

 

En cas d'accident

*Mantenir la calma.

 

*Verificar l'estat de l'accidentat: si està conscient, respira, si té hemorràgies o possibles fractures.

 

*Moure el menys possible a l'accidentat.

 

*No abandonar l'accidentat i en cas de ser necessari per sol·licitar auxili i si la gravetat permet moure'l, intentar deixar-lo en lloc segur i còmode.

 

*Quan sol·liciteu auxili informar del lloc exacte; així com l'accés, per facilitar l'arribada dels serveis d'emergència.

 

*Si es practiquen primers auxilis s'ha de tenir la preocupació de moure el mínim possible l'accidentat, sobretot si està greu, o si en moure'l se li poden ocasionar lesions a la columna.

 

Normativa

*Prohibició d'accés motoritzat per pistes tancades amb cadena.

 

*Els ciclistes han de respectar la preferència dels vianants i evitar causar molèsties.

 

*Els ciclistes només poden circular per les pistes forestals i camins de més de tres metres d'amplada. S'ha d'adequar la velocitat a les característiques de la via per evitar situacions de risc i la velocitat màxima és de 20 km/h.

 

*Prohibició d'acampada.