Turó de Montcada

El turó de Montcada és un espai natural protegit que forma part del Parc Natural de la Serra de Collserola en virtut del Decret 146/2010 de 19 d'octubre.

És un lloc emblemàtic del municipi de Montcada i Reixac, tant per la seva història al llar del temps, com per la seva ubicació estratègica.

L'empresa LAFARGE S.A. propietària dels terrenys ha realitzat una inversió important per a la restauració i conservació d'aquest espai natural, l'ordenació d'úsos i posar en valor aquest territori per a contribuir a la divulgació dels valors naturals del Turó de Montcada, a la vegada d'oferir al ciutadà la possibilitat de gaudir del territori amb una actitud responsable

 

 


Acord de Custòdia

L'empresa LAFARGE S.A. i l'entitat ACER han signat un Acord de Custòdia de la Finca del Turó de Montcada.

LAFARGE és propietària dels terrenys que corresponen a 55,76 hectàrees quedant excloses les destinades a usos extractius i industrials.

L’entitat ACER orienta i assessora a la propietat en la gestió de la biodiversitat, conservació del medi natural, ajudes a la millora de la finca i la gestió de l’ús públic, i la realització d’activitats per donar a conèixer l’espai natural respectant els principis del Pla Estratègic de Gestió Integral del Turó de Montcada i del Pla d’Ús Públic.

Totes les accions que es portan a terme és sota la supervisió de l’òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Aquest terrenys estan dins l'àmbit de gestió del Parc Natural de la Serra de Collserola des de l'any 2010. Llegir més


Conveni col·laboració seguiment papallones diürnes (08-09-2013)

L'entitat ACER i LAFARGE han signat un conveni de col·laboració per fer el seguiment de papallones diürnes al Turó de Montcada.

El Turó està inclós en el Pla de seguiment de Ropalòcers de Catalunya "Butterfly Monitoring Scheme" (CBMS).

Els membres d'ACER faran setmanalment un recorregut per fer un cens visual per conèixer amb precisió els canvis registrats a la població de papallones diürnes

Les papallones diürnes són un bon indicador de la qualitat ambiental de l'entorn en ser molt sensibles als canvis mediambientals i serveixen, per tant, per avaluar l'efecte de les actuacions que es realitzen en el seu hàbitat.
Enllaç: LaVeu.cat